Alle tussen Kynostars en de cursist gesloten en af te sluiten afspraken c.q. overeenkomsten gelden de volgende voorwaarden:

Algemeen
1. De les (afspraak) is pas definitief geboekt na een bevestiging via Whatsapp of e-mail van Kynostars.
2. Het lessenpakket met 5 lessen dient binnen 6 maanden afgenomen te worden.
3. Bij lessen buiten Purmerend wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht
4. Eventuele parkeerkosten worden aan de cursist doorberekend.

Betaling
5. De cursist dient het cursusgeld -na de eerste les- volledig per tikkie, overschrijving of contant te voldoen.

Schade
6. Tijdens de lessen bent u -ten allen tijden- verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.
7. Kynostars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

Verzetten of Annuleren van geboekte lessen
8. Een les kan eenmalig kosteloos verzet worden als deze 24 uur van te voren wordt afgezegd. 
9. Verschoven lessen dienen binnen 2 weken ingepland en afgenomen te worden en kunnen niet nogmaals verzet worden.
10. Bij annuleren van een afspraak korter dan 24 uur van te voren vervalt de les in geval van een lespakket, bij losse lessen wordt het volledige lesgeld van een uur in rekening gebracht.
11. Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden in overleg en naar mogelijkheden van de trainer.

Eerder stoppen
12. Indien een cursist – om welke reden dan ook – eerder stopt met een afgenomen lespakket , geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.